Nieuws

17 duurzame woningen op Bunnik locatie in Nieuwerbrug aan den Rijn

17 december 2018

September jl. hebben de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de G. Van Doorn Groep B.V. en A. Bunnik B.V. met GREEN diverse overeenkomsten ondertekend voor de herontwikkeling van de ‘Bunnik locatie’ aan de Weijpoort te Nieuwerbrug. Hier worden in de toekomst 17 duurzame woningen gerealiseerd.

Van bedrijfslocatie naar woningbouwlocatie
Al jaren zetten de gemeente en partijen in op bedrijfsverplaatsing van Bunnik en Van Doorn Groep, gevestigd net buiten de dorpskern van Nieuwerbrug. De huidige bedrijfsopstallen zullen in 2019 worden gesloopt. De locatie wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie met groene doorzichten. In 2019 beëindigt Bunnik de bedrijfsactiviteiten en start de sloop en sanering. Bunnik zal de bedrijfsactiviteiten verder voortzetten op een locatie in Alphen aan den Rijn.
 
Bestemmingsplan
Voor de herontwikkeling van de locatie is een bestemmingsplan opgesteld. Deze zal eind 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De transformatie is mede mogelijk gemaakt door een RIF-subsidie vanuit de gemeenschappelijke regeling ‘De Oude Rijnzone’. Naast de transformatie van deze locatie heeft deze regeling ook het reeds gerealiseerde en geopende Limespark aan de oostzijde van Bodegraven mogelijk gemaakt.