Nieuws

Kwaliteitsimpuls Hart van Vleuten

15 mei 2020

Hart van Vleuten wordt vernieuwd. Het doel is om het winkelcentrum ook in de toekomst een belangrijke plek in de samenleving te geven. De supermarkt wordt uitgebreid en bestaande horecagelegenheden krijgen een nieuwe plek in het centrum. 

Het winkelcentrum in Vleuten kan vanuit de historie al worden gezien als een goed boodschappencentrum met voldoende voorzieningen. Het ligt centraal in het dorp, dicht bij de bewoners. Er is altijd al een supermarkt gevestigd geweest, net als een bakker, een slager, een Chinees restaurant, een kapsalon, een bankkantoor en een makelaarskantoor. Afgelopen jaren is het aanbod aangevuld met een Hema, een DA drogist, een kledingwinkel en een aantal horecagelegenheden.
 
Grotere supermarkt
Het belangrijkste onderdeel van de ‘kwaliteitsimpuls’ is de vergroting van de supermarkt Albert Heijn. Met een oppervlakte van ruim 1.800 m² kan deze een toekomstbestendige winkel houden die voorziet in voldoende ruimte en een gedifferentieerd aanbod.


 
Horeca
De bestaande horecagelegenheden krijgen een andere plek in het vernieuwde centrum waardoor ze beter zichtbaar zijn en ze zijn straks al met de lunch open. Met de verschuiving van de openingstijden ontstaat daghoreca, waardoor het winkelcentrum ook overdag een divers publiek aantrekt.
 
Verbetering openbare ruimte
In het vernieuwde winkelcentrum is meer aandacht voor groen en gebruik van natuurlijke materialen. De horecavoorziening krijgt een terras en de passage wordt aantrekkelijker gemaakt en voorzien van zitelementen. Hierdoor wordt gestimuleerd dat bezoekers niet alleen komen voor de ‘dagelijkse boodschap’ maar hun verblijf ook kunnen verlengen door elkaar te ontmoeten en samen te komen.
 
Planning
De bouwaanvraag voor de omgevingsvergunning wordt binnenkort ingediend en de contractvorming met de aannemer is in gang gezet. De komende periode kunnen de eerste werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden, onder andere de voorbereidingen voor de verplaatsing van de horecagelegenheden en het schilderwerk. Zaken waarvoor geen vergunning nodig is. 

De verwachting is dat de nieuwe supermarkt in het eerste kwartaal van 2021 haar deuren zal openen.