Nieuws

Nieuw centrumplan Vught

6 februari 2019

Het nieuwe plan voor Centrumplan Oost voorziet in een aantrekkelijk winkel- en woongebied in het Vughts dorpshart. Het compacte winkelaanbod is afgestemd op de actuele marktvraag en kent een inpandige bevoorrading. Er komen 88 appartementen voor verschillende doelgroepen en de openbare ruimte krijgt een nieuwe, verkeersveilige inrichting. Bij de het oude ontwerp werden, door de politiek en vanuit het maatschappelijk veld, enkele kritische kanttekeningen geplaatst. In het nieuwe ontwerp is hieraan tegemoet gekomen. Met het nieuwe ontwerp zorgt eigenaar Green voor een attractieve en overtuigende afronding van het centrum van Vught.


GREEN ontwikkelt op eigen terrein en binnen de kaders van het eerder vastgestelde bestemmingsplan een geheel nieuw plan. Hiertoe wordt de bestaande Marktveldpassage gesloopt. De nieuwe mix van wonen en winkelen in het Centrumplan Oost (CPO) is toegesneden op de maat van Vught. Zowel qua omvang als uitstraling. Op de plaats van de te slopen Marktveldpassage komt een open en uitnodigende nieuwbouw met een aantrekkelijke architectuur. De bouwstijl sluit aan op die van het Centrumplan West en past bij het dorpse karakter van Vught. Oost en west vormen straks één aansprekend geheel waar het goed winkelen, wonen en verblijven is. Nu en in de toekomst.

Boven het nieuwe centrumdeel komen 88 appartementen, alle met een eigen buitenruimte in de vorm van een terras, balkon of loggia, met zicht op het straatbeeld. Daarnaast krijgt het complex een fraaie daktuin. De appartementen zijn levensloop bestendig, verschillend van opzet en afmeting en daarmee voor meerdere doelgroepen interessant. De bewoners parkeren hun auto’s in een nieuwe ondergrondse stallingsgarage.

Het plan voorziet in diverse winkels, waaronder een royale Albert Heijn. De entree van de Albert Heijn komt aan de zijde van het parkeerterrein. Dit parkeerterrein is bedoeld voor het winkelend publiek, dat met de auto de winkels bezoekt. Het parkeerterrein krijgt een nieuwe en opgefriste inrichting. De inrichting van dit parkeerterrein is van dezelfde kwaliteit als de rest van het centrum met lantaarnpalen, fietsbeugels en banken. Zo ontstaat een evenwichtig en aantrekkelijk geheel.

Bij de voorbereiding van het plan Centrumplan Oost vormde de wijze, waarop de bevoorradingsroute voor de winkelvoorzieningen werd vormgegeven, een punt van aandacht. Vanuit de politiek, maar ook vanuit het maatschappelijk veld, werd aandacht gevraagd voor het onderdeel verkeersveiligheid. Dit signaal is opgepakt en is meegenomen in het plan. Het bevoorradingsverkeer nadert Centrum Oost vanaf de Dokter Hillenlaan, of de Secr. van Rooijstraat. Vervolgens rijdt het bevoorradingsverkeer via de Raadhuisstraat naar het besloten bevoorradingshofje. Na het inpandig lossen of laden, rijden de wagens vooruit het hofje uit om via de Ploegstraat en Vliertstraat het centrum te verlaten. Daarmee rijdt ‘zwaar’ vrachtverkeer over de openbare weg en niet meer over het parkeerterrein Ploegveld. Omdat er consequent ‘vooruit’ wordt gereden, is er meer aandacht voor de verkeersveiligheid.

De bouw van Centrumplan Oost verloopt in drie fasen: de eerste fase beslaat de locatie van de nieuwe Albert Heijn en directe omgeving aan het Ploegveld, fase twee betreft de bebouwing aan de Raadhuisstraat, waar – onder andere – de HEMA komt, en fase drie is de plek van het oude postkantoor. Tijdens de bouw van het Centrumplan Oost komt op de plaats van het oude postkantoor een tijdelijke Albert Heijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders is enthousiast over het nieuwe Centrumplan Oost dat rekening houdt met zowel de belangen van de inwoners, winkeliers als de bezoekers van het centrum. Het nieuwe Centrumplan Oost is daarmee een aanwinst voor Vught.

De belangrijkste punten in kort bestek:
- Aandacht voor kwaliteit, leefbaarheid en attractiviteit van het centrum van Vught;
- Een mix van winkels én 88 nieuwe levensloopbestendige appartementen;
- Verkeersveilig bevoorraden ‘met de neus vooruit’ in de openbare ruimte;
- Bevoorrading ‘grote’ winkels uitsluitend inpandig;
- Beperking winkeloppervlakte tot een aanbod op Vughtse schaal;
- Fraaie architectuur, passend in het centrum;
- Een nieuwe, aantrekkelijke inrichting van het openbaar gebied. 

Op 24 januari 2019 presenteert GREEN het uitgewerkte Centrumplan Oost aan leden van de gemeenteraad. Hierna volgt een bijeenkomst voor de omwonenden en overige belangstellenden. Vervolgens gaat de eigenaar aan de slag met de vergunningaanvraag.