GREEN Level

Anders samenwerken

GREEN en BNG Bank zijn in 2008 een succesvolle publiek private samenwerking (PPS) begonnen in maatschappelijk vastgoed, zoals zorgcentra en onderwijs. Een maatschappelijk betrokken belegger en een bank die met haar klanten meedenkt en meebeweegt.

Het eerste PPS-project van GREEN en de BNG Bank betrof de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor het ROC Leiden. Het ging hierbij om de realisatie van twee gebouwen. GREEN was voor het eerste gebouw de eindbelegger en bij het tweede gebouw de ontwikkelaar. De PPS-constructie is uniek binnen de onderwijssector.

Een PPS-constructie biedt een aantal voordelen. Op financieel vlak biedt de PPS-constructie langdurige zekerheden over de kosten. Opdrachtgevers hoeven investeringen niet meer vooraf te financieren, maar kunnen deze over de duur van het project uitspreiden. Dit levert zekerheid op over de uitgaven op de langere termijn. Risico's met betrekking tot bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van het vastgoed komen te liggen bij de (private) partij die ze het beste kan beheersen. Dat werkt kostenverlagend.

De PPS-constructie heeft niet alleen voordelen op het gebied van financiering, maar ook op het gebied van risicobeheer. Overheden kiezen voor zekerheden en willen daarom de volledige verantwoordelijkheid voor vastgoedprojecten in de markt leggen. Naast de eenmalige realisatie gaat het ook om de exploitatie over langere termijn. Dat betekent dat een PPS bijna altijd bestaat uit een samenwerking tussen de overheid en een consortium van marktpartijen. Immers, meerdere disciplines zijn nodig: ontwerpers, bouwers, financiers, een exploitant en een beheerder.

Voordelen zijn er ook in de operationele sfeer. Door de samenwerking in een zo vroeg mogelijk stadium te beginnen, kunnen private partijen direct bij aanvang hun wensen in (overheids) projecten kenbaar maken. En als het gewenste einddoel is overeengekomen, hebben marktpartijen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Zo mogelijk op de meest efficiënte manier.

Vele verlangens en eisen maken de PPS complex in de uitvoering. Maar aan het succes van deze nieuwe wijze van samenwerken twijfelt GREEN geenszins. Immers, iedere partij doet waar hij goed in is.